Nepali Health Media: Health Information in Nepali (नेपाली).
Showing posts matching the search for constipation

कब्जियत के हो ? कब्जियत को लक्षण, कारण र घरेलु उपचार : Constipation Meaning, Symptoms, Causes and Treatment in Nepali

शरीरमा पानीको कमी हुँदा देखिने 8 वटा मुख्य लक्षणहरु Dehydration Symptoms in Nepali

ग्यास्ट्रिक के हो ? ग्यास्ट्रिकको लक्षण र घरेलु उपचार | Gastric Symptoms in Nepali

पायल्स (हर्सा) के हो ? पायल्सको ४ वटा स्टेजहरु | Piles in Nepali | Hemorrhoid in Nepali

पायल्स कसरी हुन्छ ? पायल्स को बारेमा जान्नु पर्ने कुरा, Piles Meaning in Nepali | Hemorrhoids

ग्यास्ट्रिक / ग्यास्ट्राइटिस के हो ? Gastric or Gastritis in Nepali

मोटोपनबाट लाग्ने रोगहरु (Diseases Caused by Obesity in Nepali)

थाइरोइड समस्याको लक्षणहरु Thyroid Symptoms in Nepali

के तपाईँलाई भोक लाग्दैन? भोक नलाग्ने कारण र उपचार | Not feeling Hungry in Nepali

खाना अपच वा नपचेर हुने समस्याहरु | Indigestion Symptoms, Causes and Treatments in Nepali

Waiting for update...